PDA

Xem bản đầy đủ : Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2012tla
11-06-2012, 01:26 PM
Ngày 29/5/2012, Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ban hành “Quy ước kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 4393/2011/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành tiêu chuẩn ngành “Điều lệ Báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237-01; Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung biển báo hiệu vào Điều lệ Báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01; Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01; Phụ lục 2 Thông tư số 09/2006/TT-BGTVT ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS).

Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ yêu cầu quản lý, xây dựng công bố lộ trình điều chỉnh, thay thế hệ thống báo hiệu đường bộ chưa phù hợp theo QCVN 41: 2012/BGTVT.

QCVN 41-2012 (http://www.mediafire.com/view/?8gcfggjvtcrv9h9)

psbachelor
11-06-2012, 01:49 PM
Rất hữu ích, thx cụ :D

phulty
11-06-2012, 04:29 PM
Thanks cụ nhiều, em bổ sung 1 số thông tin: Quy chuẩn này cơ bản trên cơ sở của “Điều lệ Báo hiệu đường bộ” 22TCN 237-01 bên cạnh đó bổ sung một số nội dụng sau:

- Bổ sung cọc H.

- Điều chỉnh lại biển báo các đường cong liên tiếp biển 202.

http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/1-1.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/2.jpg

- Bổ sung thêm 9 biển giao nhau với đường không ưu tiên biển số 207.

http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/11.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/10.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/9.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/8.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/7.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/6.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/5.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/4-1.jpg http://i702.photobucket.com/albums/ww25/phulty/KMFC/3-1.jpg- Thay đổi biển báo chỉ dẫn bắt đầu và hết đường ưu tiên; biển chỉ dẫn người đi bộ qua đường.

- Và bổ sung mới các biển báo biệu trên các tuyến đối ngoại

Đây là một số thay đổi nhằm phù hợp với thực tế hiện nay, đảm bảo người tham gia giao thông dễ nhận biết các biển báo trên đường.

Anh2Lua
12-06-2012, 08:12 PM
ở VN vấn đề biển báo luôn luôn nóng, và người dân thì 99% là bức xúc với những kiểu biển báo mà cả làng cả nước xem cũng ko hiểu :(

psbachelor
12-06-2012, 09:07 PM
đọc thì thấy có vẻ ổn đấy, cái chính là triển khai để thay các biển ko còn hợp nữa + thiếu là bao giờ và khi nào và trong bao lâu?